DESKUNDIGSNELEFFECTIEF

Greveling advocaten

L'art pour l'art?

 

Greveling Advocaten is bij uitstek een kantoor met een eigen stijl. Met een bescheiden omvang bedienen we al decennia lang grote cliënten. Onze advocaten zijn zeer ervaren en weten zich gesteund door een professioneel secretariaat. Binnen onze actieve procespraktijk staan we voor snelle, heldere communicatie met cliënten, advocaten van wederpartijen, deurwaarders en rechtbanken.

Als liefhebbers van kunst wordt ons kantoor gesierd door verschillende schilderijen en beeldhouwwerken van bekende en minder bekende Nederlandse kunstenaars. De couleur locale van de schilderijen is een inspiratie voor de toonzetting in de relatie advocaat - cliënt en de sfeer tussen de medewerkers van kantoor onderling. En ze zijn "gewoon echt mooi" zoals een bezoeker het laatst eenvoudig maar treffend verwoordde.

Onze omgeving beïnvloedt ons. Daarom leveren we onze cliënten niet alleen de best mogelijke resultaten, maar beschouwen we het ook als onze kunde dat de adviezen, correspondentie en processtukken van onze hand een vanzelfsprekende hoogstaande kwaliteit bezitten. Dit is de intrinsieke waarde waar de gedachte van l'art pour l'art voor staat en waarmee we ons graag identificeren.

Maar omdat bij de behandeling van onze dossiers de belangen van onze cliënten altijd leidend zijn, zullen wij nooit procederen om het procederen. Die kant van l'art pour l'art - waarbij alles is toegestaan zolang het de kunst maar dient - past ons als advocaten niet.

De duurzaamheid van onze cliëntrelaties - vaak 20 jaar en meer - geeft blijk van het wederzijds vertrouwen dat we opbouwen bij het bepalen van de strategie in iedere individuele zaak. Uitgangspunt hierbij is dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat voor de samenwerking tussen advocaat en cliënt, prachtig gesymboliseerd door het in opdracht van kantoor vervaardigde en afgebeelde kunstwerk van Joop van Bergen te Wijnjewoude.

Natuurlijk hebben advocaat en cliënt ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheden binnen deze samenwerking. Kosten en risico's worden gedegen en verantwoord vooraf geïnventariseerd en besproken. De te volgen aanpak behoort zowel voor de cliënt als de advocaat passend te zijn.

De abstracte kunst van kunstenaar Jerre Hakse uit Leeuwarden symboliseert het noodzakelijke juridische denken in abstracte begrippen, noodzakelijk voor een gedegen analyse van het probleem in kwestie. Na de analyse volgt de concrete aanpak van de zaak. Wij houden van inhoudelijke krachtmeting van argumenten zonder aan pragmatisme in te boeten. Onze strijdbaarheid zal geen cliënt ontgaan. De keuze voor de figuratieve kunst van kunstenares Hennie Houtkoop uit Amsterdam geeft hier uiting aan.

In onze optiek hoort bij een goede relatie tussen advocaat en cliënt ook dat wij het een cliënt onverhuld voorhouden wanneer we een procedure onvoldoende kansrijk achten. De van oorsprong noordelijke degelijkheid en duidelijkheid is het kantoor altijd eigen gebleven!